Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Laatimispäivä 11.08.2020

Rekisterinpitäjä

Nimi: Elena Hering Tmi

Y tunnus: 2989951-5

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Elena Hering

sposti: elena@perhepsykoterapia.fi

Rekisterin nimi:

Asiakasrekisteri

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

Henkilön suostumus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Yhteydenpito mahdollisiin asiakkaisiin.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

Rekisterin tietosisältö:

  • Asiakkaan nimi ja sähköpostiosoite

Säilytämme henkilötietojasi:

  • Sähköpostissa 1 vuoden ajan

Säännönmukaiset tietolähteet

  • Yhteydenottolomakkeet

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja käsittelevät:

  • yrityksemme työntekijät
  • IT-yritys, joka ylläpitää verkkosivujamme
  • Web hotelli missä www sivumme sijaitsevat

Henkilötietojen luovuttaminen: Tietoja voidaan luovuttaa henkilörekisteristä ainoastaan lainsäädännön niin velvoittaessa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle: Ei siirretä

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.

Fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Manuaalinen aineisto

– Ei manuaalista rekisteriä

Sähköisesti käsiteltävät tiedot

– Kaikki rekisterit sijaitsevat salasanoilla suojatuissa palvelimissa/koneissa.

Tarkastusoikeus: Jokaisella on oikeus tarkastaa omat tietonsa ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Yhteyshenkilö: elena@perhepsykoterapia.fi

 

Oikeus vaatia tiedon korjaamista: Jokaisella on oikeus vaatia omien tietojen korjaamista ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Yhteyshenkilö: elena@perhepsykoterapia.fi

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet: Jokaisella on oikeus kieltää tietojensa käyttö markkinointiin, etämyyntiin tai markkina- ja mielipidetutkimuksiin ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Huomioithan, että sinulla on ”oikeus tulla unohdetuksi” vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojesi käsittelyä.

Yhteyshenkilö: elena@perhepsykoterapia.fi

Rekisteriin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä sähköpostitse osoitteeseen elena@perhepsykoterapia.fi