Kognitiivinen käyttäytymispsykoterapia (KKT)

Kognitiivinen käyttäytymispsykoterapia (KKT) on käyttäytymistieteelliseen viitekehykseen ja tieteellisiin tutkimuksiin perustuva psykoterapia. Psykoterapiassa keskustellaan ajatuksista, tunteista ja käyttäytymisestä asiakkaan tarpeisiin ja tavoitteisiin keskittyen. Psykoterapian myönteiset tulokset voivat ilmetä monin tavoin asiakkaan voinnissa, käyttäytymisessä ja oppimisessa. KKT-psykoterapeutti toimii lämpimässä ja tasavertaisessa yhteistyösuhteessa asiakkaan kanssa. Psykoterapeutti jakaa avoimesti ja ymmärrettävästi näkökantojaan ja tietojaan. KKT-psykoterapeutti on Valviran nimikesuojattu ammattihenkilö. Psykoterapeuttikoulutus kestää yliopistossa neljä vuotta.

KKT-psykoterapiassa tehdään seuraavia asioita:

  • Tarkka analyysi ongelmista ja vahvuuksista, joiden pohjalta laaditaan yhdessä psykoterapian tavoitteet ja hoito-ohjelma.
  • Opetellaan niitä taitoja ja kokemuksia, joita asiakas tarvitsee oman hyvinvointinsa ja tavoitteidensa saavuttamiseksi.
  • Psykoterapiassa pyritään edistämään asiakkaan kyvykkyyttä analysoida käyttäytymistä ja valita toimivia käyttäytymismalleja.
  • Psykoterapiassa opetellaan hyvässä vuorovaikutuksessa tarvittavia taitoja ja omien arvojen mukaista käyttäytymistä.
  • Psykoterapeuttisen hoidon myötävaikutuksella ihminen voi tiedostaa ja hyväksyä vaikeitakin kokemuksia osaksi omaa elämäntarinaa. Ihmisen vapauden, valinnan ja itsensä toteuttamisen mahdollisuudet voivat lisääntyä onnistuneen hoitoprosessin myötä.
  • Psykoterapia pyrkii tukemaan asiakkaan persoonallista kasvua ja elämää, terveyttä, hyvinvointia ja toivottua muutosta.

KKT-psykoterapia soveltuu yksilö-, pari-, perhepsykoterapiaan, työohjaukseen sekä ryhmämuotoiseen hoitoon. KKT soveltuu mielenterveyshäiriöihin tai sitä uhkaavaan käyttäytymisen muuttamiseen psykoterapian keinoin. Psykoterapia soveltuu erityisen hyvin masennus-, ahdistus-, riippuvuus-, käyttäytymis- ja vuorovaikutusongelmien hoitoon. Psykoterapeutti voi toimia asiakkaan, työntekijän tai yhteisön apuna vaikeissa elämäntilanteissa olevien ihmisten psykoterapeuttisen hoidon asiantuntijana. Etänä toteutettava istunto (nettiterapia) on psykoterapiaistunto, jossa käytetään nettiyhteyttä, sähköpostiviestin tai puhelun kautta. Tarvitset nettiyhteyden, puhelimen ja sähköpostiosoitteen, johon lähetetään kutsu nettiyhteyteen. Linkistä pääset osallistumaan istuntoon. Tärkeä hyöty nettiterapiassa on riippumattomuus ajasta ja paikasta. 

Psykoterapiasuhteessa asiakas tulee nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään, aktiivisena toimijana, oman elämänsä asiantuntijana.  Yhteisiä iloja luovat elämänlaadun ja merkityksellisyyden lisääntyminen: Tehdään töitä niiden asioiden eteen, jotka asiakas voi ja haluaa muuttaa. Tiedostetaan hyväksyen ne asiat, joihin emme voi vaikuttaa. Psykoterapeutti tekee konkreettisia asioita asiakkaan hyvinvoinnin edistämiseksi: Hän antaa osaamisensa, lähimmäisen rakkautensa ja läsnäolonsa asiakkaalle. Psykoterapeutti auttaa kohtaamaan altistamisen ja kohtaamisen kautta elämää rajoittavat haastavat tunteet. Psykoterapeutti ja asiakas vahvistavat  asiat, jotka tukevat hyvinvointia.  Asiakkaan toiveesta voidaan myös tehdä yhteistyötä hänelle  merkityksellisten ihmissuhteiden ja verkoston kanssa tavoitteiden saavuttamiseksi.  Psykoterapia on hoito- ja oppimisprosessi osallistujilleen. Psykoterapia soveltuu eri elämänvaiheisiin, eri ikäisille ihmisille ja vakavasti psykiatrisista oireiluista tai kriiseistä kärsiville ihmisillä.