Terapian sisältö

Psykoterapia- ja hyvinvointipalvelut Sydämellä Oy:n psykoterapeutti tarjoaa psykoterapiaa, perhe- ja paripsykoterapiaa Turun ja Uudenkaupungin alueella. Psykoterapiassa asiakas voi luottaa terapeuttiin ja kokea, että hänen on hyvä työskennellä suhteessa. Terapiassa asiakas päättää, mistä asioista haluaa puhua ja siellä voi puhua kaikista mielessä olevista aiheesta. Terapeutilla on ehdoton vaitiolovelvollisuus.

Tutustumiskäynnillä asiakas tai perhe voivat rauhassa tutustua terapeuttiin ja päättää käynnin jälkeen terapiasuhteen alkamisen mahdollisuudesta. Mikäli asiakas valitsee perheterapian, tehdään alustava suunnitelma käynneistä ja tarvittaessa pidemmästä perheterapiasta oma sopimus. Sovimme yhdessä terapiaa koskevat tavoitteet, toiveet ja tapaamiset, joita yhdessä terapian aikana arvioimme tarpeiden mukaisesti. Mikäli asiakas haluaa, voidaan tavata myös tarvittaessa tarpeiden mukaan.

Perheterapeuttisessa yksilötapaamisissa asiakas ja terapeutti keskustelevat valituista aiheista huomioiden verkoston ja elämäntilanteessa vaikuttavat asiat. Perheterapeuttiset yksilökäynnit voivat olla osa perheterapiaa. Asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan niihin kutsutaan merkityksellisiä ihmisiä mukaan keskusteluihin. Tapaamisessa voi olla lapsi, nuori tai aikuinen

Paripsykoterapiassa tutkitaan parisuhteessa ja molempien yksilökehityksessä vaikuttavia tekijöitä ja kokemuksia. Parisuhteen haasteet ja voimavarat avaavat uusia näkökulmia omiin ja yhteisiin tarpeisiin, toiveisiin ja tavoitteisiin. Yhdessä ja erikseen voidaan keskustella esiin otetuista aiheista ja annetaan tilaa omille, toisen ja yhteisille tarpeille.

Nettiterapia on terapiaistunto, jossa käytetään nettiyhteyttä, sähköpostiviestin tai puhelun kautta. Tarvitset nettiyhteyden, puhelimen ja sähköpostiosoitteen, johon lähetetään kutsu nettiyhteyteen. Linkistä pääset osallistumaan istuntoon. Tärkeä hyöty nettiterapiassa on riippumattomuus ajasta ja paikasta. Palvelun käytöstä aiheutuvat kustannukset ovat asiakkaan vastuulla.