Mitä perheterapiassa tapahtuu ja mitä se auttaa?

Perheterapiassa keskustellaan perheenjäsenten kokemuksista, ajatuksista, toiveista ja tarpeista perheessä. Siinä keskustellaan elämäntapahtumista ja kokemuksista sekä rakennetaan tulevaisuutta turvallisessa ja emotionaalisesti eheyttävässä ilmapiirissä.

Perheterapia voi auttaa löytämään vaikeissa kokemuksissa ja tilanteissa uusia merkityksiä, toiminta- ja ajattelutapoja.

Perheterapia on keino kasvaa yhdessä ihmisenä ja eri elämän rooleissa. Terapiassa voidaan pyrkiä siihen, että jokainen saa olla oma itsensä, oppia rakastamaan itseään ja muita sekä kasvaa turvallisesti hyväksyvässä ihmissuhteessa.

Perheterapiassa ollaan kiinnostuneita ihmisten persoonallisuudesta, perhe-elämästä ja elämän moninaisuudesta sen kaikissa muodoissa pyrkien ammatillisesti ja empaattisesti tukemaan kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä.

Terapiassa on tärkeä saada myönteisiä yhteenkuuluvuuden tunteita ja kyvykkäättä ilmaista/ toimia tilanteissa rakentavasti. Perheterapia antaa lisää mahdollisuuksia tulla kuulluksi, nähdyksi ja ymmärretyksi.

Omien ja perheessä olevien tarpeiden tunnistaminen ja niiden toteutuminen voi onnistua yhdessä kasvamalla ja oppimalla